Microsoft Forms

Een toets maken en afnemen met Microsoft Forms.

Met behulp van Microsoft Forms (Office 365) kun je een Quiz oftewel toets maken. Op deze pagina vind je informatie over het maken en afnemen van de quiz, en het analyseren van de antwoorden. Lees de informatie hieronder stap voor stap.

Algemene informatie

Microsoft Forms is oorspronkelijk een enquete programma, wat sinds enkele jaren ook een quizvariant heeft. Met behulp van MS Forms kun je simpele vragen (meerkeuze, open, schaal, etc) stellen, die studenten beantwoorden en vervolgens indienen. De antwoorden kunnen vervolgens worden geëxporteerd naar Excel (en vandaar weer naar een uniek Word document per persoon). Het toetsen via Microsoft Forms is, zoals bij veel kennistoetsen, vooral geschikt voor formatief handelen: zo kun je automatisch punten toekenen en de eindscore meteen delen. Daarnaast heb je ook geen zicht op wat studenten doen, tot dat zij de toets inleveren. Dit maakt digitaal toetsen per definitie minder betrouwbaar. Meerkeuze toetsen kunnen dan ook niet summatief worden afgenomen. Door een tijdlimitiet op de toets te zetten en de vragen te shuffelen, kun je er wel voor zorgen dat bijvoorbeeld een open boektoets (toepassen, inzicht) relatief valide kan worden afgenomen. Het is dan te vergelijken met een verslag inleveren, maar dan onder tijdsdruk waardoor er meer (voor)kennis wordt aangesproken.

Toets maken en versturen

Hieronder een instructievideo voor het maken en versturen van de forms.

⚠️ Verklaring studenten Het is noodzakelijk dat studenten in de toets verklaren dat: Dit tentamen is eerlijk door mij persoonlijk beantwoord is. Ik ga er mee akkoord dat mijn antwoorden worden gecheckt door Ephorus. Ik ga er mee akkoord dat de toets ongeldig wordt verklaard als ik deze te laat inlever. Doe dit door eerste vraag van de quiz van deze tekst te voorzien en middels een meerkeuze ’akkoord’ laten aanvinken (maak de vraag ook verreist). Vervolgens kun je deze vraag vastzetten en de rest shuffelen (zie video). ⚠️ Eindtijd van de toets De ingestelde eindtijd is een harde deadline: hierna kunnen geen antwoorden meer worden ingestuurd. Tip kan zijn om de communiceren dat een toets bijvoorbeeld om 11:00 sluit, maar de werkelijk eindtijd op 11:10 te zetten: zo houd je wat marge. Vraag studenten in ieder geval een alarm te zetten.

Toets Instructie versturen naar studenten

Het is belangrijk dat studenten geruimte tijd voor de toets per mail een duidelijke instructie krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het communiceren van het volgende:

 1. Datum, tijd en manier van afname (digitaal, dus laptop/computer bij de hand)

 2. Opzet toets Open vragen, die achteraf door Ephorus worden gechekt, net als bij een verslag: er mogen niet te veel overeenkomsten zitten in de antwoorden. Boek en andere bronnen zijn toegestaan als hulpmiddel.

 3. Tijdlimiet toets Tijdbewaking is essentieel (zet bijvoorbeeld een alarm), omdat te laat gelijk staat aan niet gemaakt. Verzend op tijd de antwoorden.

 4. Cesuur Wordt achteraf vastgesteld om rondom de norm van afgelopen jaren te zitten.

 5. Goede internetverbinding Een goede internet verbinding is essentieel: zorg voor een backup, zoals de hotspot van je mobiele telefoon.

 6. HAN Account Een goede internet verbinding is essentieel: zorg voor een backup, zoals de hotspot van je mobiele telefoon.

 • Wat je nog meer kwijt wilt. Bijvoorbeeld dat het toetsen op deze manier nieuw/anders is, wat ook maakt dat er mogelijk dingen niet volgens plan gaan.

Vlak voor de toets Vervolgens kun je enige tijd voor aanvang van de toets (bijvoorbeeld 15 min.) de link per mail toesturen of in Teams plaatsen, eventueel aangevuld met een (herhaalde) instructie. Op het ingestelde tijdstip zal de toets dan beschikbaar zijn.

Toetsantwoorden exporteren en analyseren

Nadat de toets is afgenomen, kun je bij het tabblad ‘Antwoorden’ de antwoorden inzien en naar excel omzetten. Deze komt dan in de account te staan van de persoon die de Forms heeft gemaakt. Vanuit excel kun je de antwoorden naar unieke Word documenten exporteren middels de ’Mail Merge’ optie. Je selecteerd dan niet ’versturen’ maar naar ’documenten exporteren’. Deze Word documenten kunnen vervolgens door Ephorus. Hieronder een instructievideo voor het exporteren van de antwoorden.

Overige informatie

Hieronder nog wat overige, relevante informatie.

 • Bepaal de cesuur achteraf (en communiceer hier dus niks over): dan pas heb je zicht op in hoeverre deze manier van toetsen invloed heft gehad op de score.

 • Studenten met dyslexie kunnen de tekst, zoals aangegeven in de eerste video op deze pagina, laten voorlezen. Daarnaast hebben zij recht op 25% extra tijd. Om dit mogelijk te maken

  • Kopieer de toets (quiz)

  • Stel een latere eindtijd in

  • Verstuur die link apart naar de studenten met dyslexie

  .